• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

W dniach 23-29 stycznia wprowadzono stopnie alarmowe ALFA i ALFA CRP

W związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz przyjazdem delegacji kilkudziesięciu państw, prezes rady ministrów podpisał zarządzenie o wprowadzeniu stopnia alarmowego na terenie całego kraju.

Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP będzie obowiązywał od 23 do 29 stycznia na terenie całego kraju, a stopień alarmowy BRAVO zostanie wprowadzony w województwie małopolskim, gdzie odbędą się centralne uroczystości. Jak podaje CBR wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter „ogólnego ostrzeżenia” o „możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia”. Z kolei stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. ALFA-CRP jest pierwszym stopniem w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.