• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Gmina Grójec w 2019 r. w liczbach

Miastu i gminie Grójec w ciągu ostatniego roku przybyło 111 mieszkańców.

Obecnie jest nas 25 292 w tym 12 133 mężczyzn i 13 159 kobiet.

 

W granicach miasta mieszka 15 853 osób, o 37 mniej niż na początku roku 2019.

Z danych tych wynika, że szybciej przybywa mieszkańców na terenach pozamiejskich.

W gminie (poza obszarem Grójca) zamieszkuje 8 903 osób, czyli o 82 więcej niż przed rokiem.

Najwięcej osób w 2019 roku osiedliło się w Lesznowoli (+33 osoby) i Kobylinie (+26 osób).

11 osób wyemigrowało poza terytorium RP najwięcej do Wielkiej Brytanii i USA.

W 2019 roku na terenie gminy urodziło się 260 dzieci, prym wśród nadawanych imion chłopcom wiedli Aleksander i Jakub.

Z kolei wśród dziewczynek zwyciężyła Julia zaraz z nią Hanna.

Zmarło 261 osób.