• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Komunikat w sprawie otwarcia szkół

herbSzanowni Mieszkańcy,

Po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz biorąc pod uwagę wytyczne przekazane przez Premiera Mateusza Morawieckiego uprzejmie informujemy, że od 25 maja w gminnych placówkach szkolnych rozpoczną się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczne dla uczniów klas 1-3.

O formie zajęć (tj. opiekuńczo-wychowawcze czy dydaktyczne) zdecydują dyrektorzy placówek. Jednym z kryteriów wyboru formy zajęć będzie frekwencja uczniów.

W przyszłym tygodniu dyrektorzy będą zbierać informacje o tym, ile dzieci będzie uczęszczało do szkoły od rodziców, którzy wyrażą potrzebę powrotu dziecka do szkoły. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół, zostaną przeprowadzone przez sanepid badania wody w placówkach.

Pierwsze zajęcia będą poświęcone na przekazaniu uczniom zasad, w jaki sposób należy postępować podczas pobytu na terenie szkoły dla zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa i higieny.

Informujemy, że jednocześnie będą prowadzone zajęcia zdalne, jak było dotychczas. Dyrektorzy szkół przygotują plan zajęć dostosowany do aktualnej sytuacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące możliwości powrotu dzieci do szkoły znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych