plakat obchodow gora m

Zasiłek szkolny w roku szkolnym 2016/2017

ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z

 1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz
 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
WNIOSKI O ZASIŁEK SZKOLNY NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC W
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA

 • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
  o charakterze edukacyjnym
 • zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu

zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Grójec
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych
Agnieszka Stolarska
tel. 48 664 21 67
Tadeusz Naduk
tel. 48 670 46 45
Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Zespole Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec ul. Laskowa 8 w Grójcu, II piętro pok. nr 11, codziennie w godz. 8.30 - 15.00.

 

doc1 Wniosek o zasiłek szkolny

 

* * * * *

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE
DO STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
 2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE
 3. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
 4. OBUWIE SPORTOWE NA W-F  (RAZ NA SEMESTR), STRÓJ NA W-F (RAZ NA SEMESTR)/ W CENIE DO 100 ZŁOTYCH
 5. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
 6. PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI,  TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)
 7. OKULARY KOREKCYJNE
 8. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca), MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
 9. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA, PERYFERIA KOMPUTEROWE
 10. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
 11. STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ  - po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły
 12. SPRZĘT MUZYCZNY
 13. SPRZĘT SPORTOWY (np.  piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, itp.)
 14. BASEN (strój kąpielowy, klapki, itp.)

 

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 obowiązują faktury za:
1. zakup podręczników  - od czerwca 2016 r.
2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2016 r. – wg wykazu materiałów kwalifikowanych
3. Internet – od września 2016r do czerwca 2017 r.

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

pit m

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom