• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Więcej na stronie www.grojecmiasto.pl/wop >> PRZEJDŹ