• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Spotkanie dotyczące wizji rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy

herbW czwartek, 5 marca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbędzie się sesja warsztatowa na temat formułowania misji i wizji rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy.

Spotkanie jest jednym z 19 warsztatów strategicznych, które zostały zaplanowane na terenie obszaru metropolitarnego w ramach projektu "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego Warszawy - PROM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zasadniczym celem tego projektu jest opracowanie celów strategicznych dla terenu OMW i tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. W efekcie powstanie dokument "Strategia Rozwoju OMW do roku 2030" jako narzędzie planowania oraz upowszechniania wiedzy w perspektywie do 2030 r. Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Więcej informacji na stronie omw.um.warszawa.pl.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udział w spotkaniu!