• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku przez organizacje oraz podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego

Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie tenis ziemny.

Więcej na stronie www.grojecmiasto.pl/wop >> PRZEJDŹ