• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wyniki otwartego konkursu

herbInformacja
o wynikach otwartego konkursu ofert
ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinie tenis ziemny

http://www.grojecmiasto.pl/wop/