• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"

W dniu 8 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec dokonano oceny prac zgłoszonych w gminnym etapie konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!".


Komisja konkursowa w składzie:
Karol Biedrzycki - zastępca burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Anna Kamińska - UGiM Grójec
Ilona Feliksiak - Grójecki Ośrodek Kultury
wyłoniła laureatów.

W kategorii - uczniowie klas 1 - 3 szkół podstawowych:

I miejsce - Hubert Brzeziński

II miejsce - Przemysław Sobkowiak

III miejsce - Igor Brzeziński

W kategorii - uczniowie klas 4 - 6 szkół podstawowych:

I miejsce - Honorata Adamus

II miejsce - Samanta Maj

III miejsce - Rozalka Robakiewicz

 Prace zwycięzców w każdej z kategorii (I miejsce) zostaną przekazane do etapu powiatowego konkursu. Wszystkim laureatom gratulujemy!

konkurs bezpieczenstwo i rozwaga 1d

Hubert Brzeziński kl. III

konkurs bezpieczenstwo i rozwaga 2d

Honorata Adamus kl. VI