• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Rostrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Głuchowie

W dniu 14 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno - wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego w miejscowości Głuchów. Na konkurs zgłoszono 11 prac.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:
1. Jacek Stolarski Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Przewodniczący Komisji
2. Dariusz Iwańczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
3. Krystyna Jakubczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycjia
4. Jerzy Bińkiewicz -  Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu
5. Marzena Mularska – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
6. Wioletta Kochanowska – Sekretarz Komisji

Dokonując oceny ofert komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:
1) oryginalność zrealizowanej idei projektowej w aspekcie spełnienia celu konkursu          
2) wartości funkcjonalne rozwiązania w zakresie wykreowania atrakcyjnych przestrzeni sprzyjających różnym formom aktywności społecznych
3) wartości architektoniczne obiektów małej architektury i architektury krajobrazu

W wyniku dyskusji jednogłośnie podjęto decyzję o wyborze pracy autorstwa Pana Marka Leśniewskiego z Warszówki, gm. Sobienie Jeziory. Opracowanie to zdobyło największą liczbę punktów.

W ramach zwycięskiej koncepcji zaprojektowano powstanie m.in. mostu centralnego, kawiarni na tarasie, mostka z altanką, dwóch placów zabaw, plaży, kąpieliska, boisk sportowych, ścianki wspinaczkowej, ścieżki przyrodniczo – ekologicznej, altanki do grillowania, chodników dla pieszych. Opracowanie zawiera wiele ciekawych elementów. Zdajemy sobie sprawę, że ich realizacja może być bardzo kosztowna. W miarę możliwości będziemy aplikować o środki zewnętrzne, które pozwolą nam zagospodarować teren w Głuchowie - podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Szczegółowe informacje na temat swojego projektu Pan Marek Leśniewski przedstawi podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej, tj. 27 kwietnia.

gluchow konkurs d