• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki

W dniu 17 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podczas którego wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 


Do Zarządu w głosowaniu jawnym zostali wybrani:
- na stanowisko Prezesa Zarządu - Ryszard Machałek - z-ca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna,
- na stanowisko V-ce Prezesa - Arkadiusz Strzyżewski - wicestarosta piaseczyński,
- na stanowisko Skarbnika - Radosław Przygocki - reprezentant gminy Tarczyn.

Członkami zarządu zostali wybrani: Jan Dąbek - zastępca wójta gminy Prażmów, Barbara Galicz - burmistrz gminy Tarczyn, Karol Biedrzycki - zastępca burmistrza gminy Grójec i Robert Widz - radny Rady Miejskiej w gminie Piaseczno.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Przewodniczący - Jan Wysokiński - z-ca burmistrza gminy Góra Kalwaria
V-ce Przewodniczący - Andrzej Cieślawski - przewodniczący RM w gminie Konstancin-Jeziorna,
Członek - Karol Ziembiński - reprezentant gminy Chynów.

Informacje na temat stowarzyszenia można znaleźć na stronie: www.stowarzyszeniejeziorki.pl