• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Z okazji nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im W. S. Laskowskiego w Grójcu oraz Grójecki Ośrodek Kultury przygotowały 3 konkursy:

Konkurs literacki m Konkurs multimedialny m Konkurs na piosenkę o Grojcu m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki

W dniu 17 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podczas którego wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 


Do Zarządu w głosowaniu jawnym zostali wybrani:
- na stanowisko Prezesa Zarządu - Ryszard Machałek - z-ca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna,
- na stanowisko V-ce Prezesa - Arkadiusz Strzyżewski - wicestarosta piaseczyński,
- na stanowisko Skarbnika - Radosław Przygocki - reprezentant gminy Tarczyn.

Członkami zarządu zostali wybrani: Jan Dąbek - zastępca wójta gminy Prażmów, Barbara Galicz - burmistrz gminy Tarczyn, Karol Biedrzycki - zastępca burmistrza gminy Grójec i Robert Widz - radny Rady Miejskiej w gminie Piaseczno.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Przewodniczący - Jan Wysokiński - z-ca burmistrza gminy Góra Kalwaria
V-ce Przewodniczący - Andrzej Cieślawski - przewodniczący RM w gminie Konstancin-Jeziorna,
Członek - Karol Ziembiński - reprezentant gminy Chynów.

Informacje na temat stowarzyszenia można znaleźć na stronie: www.stowarzyszeniejeziorki.pl