• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Remont ul. Zbyszewskiej zakończony

Zakończyły się prace remontowe na ul. Zbyszewskiej obejmujące odcinek od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej. W wyniku robót powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 436 m wraz z krawężnikami oraz oznakowanie poziomie i pionowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 141 440 zł, a jej wykonawcą była firma "FAL-BRUK" Sp. z o.o. Prace zostały ukończone przed przewidywanym terminem.

ul.zbyszewska 1d

ul. zbyszewska 3d

ul. zbyszewska 4d

ul. zbyszewska 5d