• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Dzień Strażaka w Grójcu

W niedzielę, 17 maja druhowie z Gminy Grójec obchodzili swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej przez ks. proboszcza Zbigniewa Sucheckiego w kościele pw. św. Mikołaja. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Grójec, prezesi i naczelnicy jednostek, licznie zgromadzeni strażacy oraz zaproszeni goście.

Podczas nabożeństwa ks. Suchecki życząc strażakom udanych akcji, wyraził nadzieję, że będą z nich wracali w takim samym stanie liczebnym oraz w takim samym stanie zdrowia, w jakim wyruszyli.

Po mszy świętej defilada strażacka prowadzona przez grójecką Orkiestrę Dętą przemaszerowała pod remizę OSP w Grójcu, gdzie kontynuowano obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach na placu udział wzięli m.in poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Adam Siennicki, radna Małgorzata Czacharowska, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Władysław Piątkowski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Janusz Gaweł.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości i odsłuchaniu hymnu państwowego, poczet flagowy dokonał wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt.

Następnie głos zabrali: Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego ZOSP RP Henryk Truszkowski, poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewsk, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu dowódca JRG mł. bryg. Adam Sewastianowicz oraz Prezes Zarządu OSP w Grójcu Sławomir Maroszek.

Po uroczystościach goście zostali zaproszeni na "strażacki poczęstunek".

dzien strazaka 1d

dzien strazaka 2d

dzien strazaka 3d

dzien strazaka 4d

dzien strazaka 5d

dzien strazaka 6d

dzien strazaka 7d

dzien strazaka 8d

dzien strazaka 9d

dzien strazaka 10d

dzien strazaka 11d

dzien strazaka 12d

dzien strazaka 13d

dzien strazaka 14d