• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zagraniczne delegacje w Grójcu

Podczas Święta Kwitnących Jabłoni, w dniach 22 – 24 maja gminę Grójec odwiedziły trzy delegacje z zagranicznych miast partnerskich  - Canosa di Puglia (Włochy), Spišská Nová Ves (Słowacja) oraz Gorki (Białoruś).

Wśród gości byli: Ján Mokriš, Michal Demečko - radni miasta Spišská Nová Ves, Peter Petko – dyrektor lasów w mieście Spišská Nová Ves, Huly Mikhail – zastępca mera miasta Gorki, Yury Shalayeu  - lokalny przedsiębiorca z miasta Gorki oraz reprezentanci Urzędu Miasta w Canosa di Puglia: Sabino Facciolongo – kierownik ds. kultury, Maddalena Malcangio – kierownik ds. turystyki, Leonardo Piscitelli – kierownik ds. produkcji i handlu, Marco Silvestri - kierownik ds. współpracy instytucjonalnej i polityki zagranicznej.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast przybyli do Grójca w piątek po południu, tego samego dnia wieczorem odbyła się kolacja powitalna, która stała się okazją do wzajemnego zapoznania.

W sobotę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy miało miejsce oficjalne spotkanie zagranicznych gości z władzami gminy, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz dyrektorami jednostek podległych. Ze strony gospodarzy obecni byli: burmistrz Jacek Stolarski, zastępca burmistrza Tadeusz Krzyżanowski, zastępca burmistrza Karol Biedrzycki, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Siennicki, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury Grzegorz Rejer, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Agnieszka Maroszek, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Janusz Gaweł, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej pani Kinga Majewska, dyrektor Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” Jerzy Binkiewicz, komendant Straży Miejskiej Sławomir Majewski,  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Andrzej Borzechowski oraz dyrektor Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Tadeusz Naduk. Po powitaniu wszystkich przybyłych przez burmistrza Jacka Stolarskiego, odbyła się multimedialna prezentacja Gminy i Miasta Grójec, ze szczególny uwzględnieniem jej historii, walorów ekonomicznych, jak również potencjału inwestycyjnego. Lokalnym akcentem podczas spotkania była także prezentacja słodyczy produkowanych przez Cukierniczą Spółdzielnię Inwalidów „Jedność” dokonana przez panią dyrektor firmy Małgorzatę Kaczkowską. Następnie przedstawiciele poszczególnych delegacji zagranicznych opowiedzieli obecnym o swoich miastach, zapewniając o ich przyjaźni z Grójcem.

delegacje 2d

delegacje 3d

delegacje 4d

delegacje 5d

delegacje 6d

delegacje 7d

delegacje 8d

delegacje 1d

delegacje 11d

Po oficjalnym spotkaniu w urzędzie goście udali się na zwiedzanie gminy. Na początek członkowie delegacji odwiedzili gospodarstwo sadownicze pana Wojciecha Kota, gdzie mieli okazję przyjrzeć się uprawie jabłek oraz Tłocznię Soków „Gwiazda”, w której opowiedziano im o produkcji 100 % soków oraz zaproszono na degustację. Następnym punktem programu było zwiedzanie kościoła św. Mikołaja ze słynną XV wieczną chrzcielnicą, przy której został ochrzczony ks. Piotr Skarga. Członkowie delegacji zobaczyli również „współczesny” Grójec z jego nowymi inwestycjami, takimi jak Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Orzeszkowej, boisko Orlik przy PSP nr 1, boiska GOSu przy ul. Laskowej. Sporo ciekawości wśród przybyłych wzbudziło nowe budownictwo mieszkaniowe w naszej gminie. Goście zadawali także wiele pytań o samo Święto Kwitnących Jabłoni, a zwłaszcza o jego historię.

delegacje 17

delegacje 15d

delegacji 16d

Po południu delegaci zostali zabrani przez zastępcę burmistrza Karola Biedrzyckiego na wycieczkę do Warszawy, gdzie zobaczyli m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski wraz z całą Starówką, Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście.

delegacje 12d

delegacje 13d

Po powrocie do Grójca odbyła się kolacja pożegnalna, podczas której burmistrz Jacek Stolarski serdecznie podziękował gościom za przybycie. Swoje gorące podziękowania złożyli również przedstawiciele poszczególnych delegacji, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia swoich miast. Zarówno goście z zagranicy, jak również gospodarze wyrazili przekonanie, że spotkanie było wspaniałą okazją do jeszcze lepszego poznania się, wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi społecznościami.