• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

ULOTKA SARS 1 m

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Słowackiego

Trwają prace przy budowie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Słowackiego oraz łącznika do ul. Jana Pawła II. Obecnie na początkowym odcinku układana jest nawierzchnia z kostki brukowej. Na dalszym fragmencie odbywa się korytowanie i układanie obrzeży.

W wyniku robót powstanie 1250 m chodnika oraz 885, 5 m ścieżki rowerowej.

Wykonawcą inwestycji jest firma BRUK - BUD Grzegorz Rychlicki. Koszt budowy wyniesie 450 tyś. zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2015r.

ul. Slowackiego 1d

ul. Slowackiego 2d