• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
dzien dziecka m  marta guzowska
 

Przebudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej

Trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Mszczonowskiej. Wykonawcą robót jest firma PPU Wod - Mar Tomasz Markowski z Woli Prażmowskiej.

Po zakończeniu obecnego etapu ekipa przystąpi do budowy ul. Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 452 832,32 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 września 2015 r.

Mszczonowska 1d

Mszczonowska 2d

Mszczonowska 3d