• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Ankieta dot. źródeł niskiej emisji

Trwa akcja ankietowa prowadzona na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Ma ona na celu określenie skali stosowania paliwa stałego w mieście oraz na terenach wiejskich, poznania potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji ogrzewania oraz stworzenia bazy danych o źródłach niskiej emisji.

Zebrane dane pozwolą na przygotowanie gminy do działań związanych z poprawą stanu powietrza oraz do pozyskania dofinansowania na zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia w zakresie np. modernizacji źródeł ciepła.

Państwa udział w ankiecie pomoże lepiej zaplanować wydatki budżetowe gminy oraz działania administracyjne mające na celu poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie zdrowia i komfortu życia wszystkich mieszkańców.

Aby się dowiedzieć więcej wejdź ulotka informacyjna>>