• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

 

600 lecie banner

Harmonogram do nadchodzącego Jubileuszu 600-lecia Grójca:

Harmonogram 600-lecia obchody glowne m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 1 m Harmonogram 600-lecia obchody glowne 2 m

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.

herbZ dniem 30.06.2019 roku następuje likwidacja kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu.
Płatności na rzecz gminy można dokonywać:

- kartą płatniczą w budynku urzędu

- przelewem bankowym na konto urzędu 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

- w każdym oddziale Banku Pekao S.A. bez ponoszenia kosztów prowizji. Najbliższy oddział Banku Pekao S.A . znajduje się w Grójcu przy ul. Bankowej 11.

Ankieta dot. źródeł niskiej emisji

Trwa akcja ankietowa prowadzona na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Grójec. Ma ona na celu określenie skali stosowania paliwa stałego w mieście oraz na terenach wiejskich, poznania potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji ogrzewania oraz stworzenia bazy danych o źródłach niskiej emisji.

Zebrane dane pozwolą na przygotowanie gminy do działań związanych z poprawą stanu powietrza oraz do pozyskania dofinansowania na zaplanowane inwestycje i przedsięwzięcia w zakresie np. modernizacji źródeł ciepła.

Państwa udział w ankiecie pomoże lepiej zaplanować wydatki budżetowe gminy oraz działania administracyjne mające na celu poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie zdrowia i komfortu życia wszystkich mieszkańców.

Aby się dowiedzieć więcej wejdź ulotka informacyjna>>