• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Wybory sołtysów wsi Krobów i Krobów Szymanówek

W dniach 27 i 28 czerwca 2015 r. odbyły się wybory sołtysów wsi Krobów i Krobów Szymanówek. Zabranie w Krobowie Szymanówek poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Adam Siennicki. Obradom w Krobowie przewodniczyła Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej pani Grażyna Stolarska.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania sołtysem Krobowa została pani Małgorzata Stańczyk, natomiast sołtysem Krobowa Szymanówek wybrano pana Radosława Raka.

Nowym sołtysom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnych społeczności!