• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Gmina Grójec będzie miała PSZOK

Trwa budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę placu manewrowego z drogami wewnętrznymi i odwodnieniem, budynku obsługi, wiaty magazynowej, oświetlenia terenu, przyłącza elektroenergetycznego oraz sieci wodno – kanalizacyjnej.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZBIG – BET s.c. z Radomia, a jej całkowity koszt wynosi 821 124, 09 zł.

Działalność PSZOK-u ma na celu uzupełnienie odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców poza wyznaczonymi terminami wywozu śmieci komunalnych. W ramach dotychczas uiszczanej opłaty można będzie samemu dostarczyć do punktu m.in. odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne dla środowiska, w tym chemiczne z gospodarstw domowych np. leki, akumulatory, baterie, opony. Pełna lista odpadów dopuszczalnych w PSZOK znajduje się w regulaminie na stronie: natura.grojec.org.pl.

„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie ułatwieniem dla mieszkańców wytwarzających odpady tzw. problemowe, których nie powinno się wyrzucać do pojemników na śmieci komunalne odbierane bezpośrednio z nieruchomości (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Mam nadzieję, że po utworzenie PSZOK-u nastąpi wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, a spadnie liczba dzikich wysypisk śmieci.” – podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych potrwa do końca września 2015r.

PSZOK 1d

PSZOK 2d

PSZOK 3d

PSZOK 4d