• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z
•    Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami), oraz
•    Rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 823).
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU GMINY I MIASTA GRÓJEC W TERMINIE:
OD 17 VIII - 15.IX.2015

Informacje dotyczące stypendium szkolnego 2015 r.pdf >>POBIERZ

Wniosek_o_stypendium_szkolne_2015 r.docx >> POBIERZ

Wniosek_zasiłek szkolny_2015.docx >> POBIERZ