• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Umowy z WFOŚiGW w Warszawie podpisane

Pod koniec sierpnia bieżącego roku podpisano sześć umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wyniku których Gmina Grójec otrzyma ponad 1,6 mln złotych na dofinansowanie realizacji zadań: "Przebudowa sieci sanitarnej w ulicy Mszczonowskiej", "Przebudowa sieci deszczowej w ulicy Mszczonowskiej", "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mszczonowskiej", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacja elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna, cz. Wsi Marianów - w aglomeracji", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacja elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna, cz. Wsi Marianów - poza aglomeracją", "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Przedstacyjnej w Grójcu".

"Przebudowa sieci sanitarnej w ulicy Mszczonowskiej"

Całkowity koszt inwestycji to 232 553,13 zł brutto. Kwota ta będzie pochodziła z dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 274,9 mb sieci sanitarnej oraz 85,10 mb przyłączy. Pożyczka zostanie umorzona w 40%.

"Przebudowa sieci deszczowej w ulicy Mszczonowskiej"

Całkowity koszt inwestycji to 491 813, 83 zł brutto. Kwota ta w całość będzie pochodziła z dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 305, 7 mb kanalizacji deszczowej ora 92 mb przyłączy. Pożyczka zostanie umorzona w 30%.

"Przebudowa sieci wodociągowej w ulicu Mszczonowskiej"

Całkowity koszt inwestycji to 118 687,21 zł brutto z czego 75 634 zł to dofinansowanie z w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 394,7 mb sieci wodociągowej oraz 143,10 mb przyłączy. Pożyczka zostanie umorzona w 30%.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacja elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna, cz. Wsi Marianów - w aglomeracji"

Całkowity koszt inwestycji to 335 157,30 zł brutto z czego 274 069 zł to dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 633,5 mb kanalizacji sanitarnej. Pożyczka zostanie umorzona w 40%.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacja elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna, cz. Wsi Marianów - poza aglomeracją"

Całkowity koszt inwestycji to 589 664, 50 zł brutto z czego 430 430 zł to dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 1546,7 mb kanalizacji sanitarnej. Pożyczka zostanie umorzona w 30%.

"Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Przedstacyjnej w Grójcu"

Całkowity koszt inwestycji to 175 774,88 zł brutto z czego 160 000 zł to dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW. W ramach zadania zostanie wybudowane 1 248,40 mb sieci wodociągowej oraz 187,90 mb przyłączy. Pożyczka zostanie umorzona w 30%.

Planuje się, że do końca bieżącego roku powyższe inwestycje zostaną zrealizowane. Jak podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki - „Przedsięwzięcia te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego, eliminacji zagrożenia zanieczyszczeniami bakteriologicznymi oraz do poprawy komfortu życia mieszkańców naszej gminy.”

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1