• slajd lot2
  • slajd 4

drzewa mm

Powstało nowe sołectwo: Wola Krobowska - Ogrodzienice

rada miejska solectwa mW poniedziałek, 23 listopada Rada Miejska w Grójcu podjęła uchwałę w sprawie podziału sołectwa Wola Krobowska na dwa odrębne sołectwa: Wola Krobowska i Wola Krobowska - Ogrodzienice. Z inicjatywą dokonania takiego podziału wystąpiła część mieszkańców dotychczasowego sołectwa. W tej sprawie przeprowadzono również konsultacje społeczne. Granica pomiędzy sołectwami będzie biegła wzdłuż rowu melioracyjnego.

"Należy jasno powiedzieć, że podział sołectwa nie oznacza zmiany nazwy miejscowości. Adresy zamieszkania pozostają te same, zatem mieszkańcy nie muszą dokonywać żadnych zmian w dowodach osobistych." - podkreśla Sekretarz Gminy, pani Jolanta Stykowska.

Do czasu wyboru nowych organów sołectw działają organy sołectwa Wola Krobowska.

 

 

 

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

pit m

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

 pasek1

 
koncert mm  
   

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom