• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Powstało nowe sołectwo: Wola Krobowska - Ogrodzienice

rada miejska solectwa mW poniedziałek, 23 listopada Rada Miejska w Grójcu podjęła uchwałę w sprawie podziału sołectwa Wola Krobowska na dwa odrębne sołectwa: Wola Krobowska i Wola Krobowska - Ogrodzienice. Z inicjatywą dokonania takiego podziału wystąpiła część mieszkańców dotychczasowego sołectwa. W tej sprawie przeprowadzono również konsultacje społeczne. Granica pomiędzy sołectwami będzie biegła wzdłuż rowu melioracyjnego.

"Należy jasno powiedzieć, że podział sołectwa nie oznacza zmiany nazwy miejscowości. Adresy zamieszkania pozostają te same, zatem mieszkańcy nie muszą dokonywać żadnych zmian w dowodach osobistych." - podkreśla Sekretarz Gminy, pani Jolanta Stykowska.

Do czasu wyboru nowych organów sołectw działają organy sołectwa Wola Krobowska.