• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Podatki i opłaty

Odroczenia terminów płatności podatku od nieruchomości w związku z pandemią koronawirusa. >> PRZEJDŹ

 

Wydział Podatków i Opłat

Klauzula informacyjna Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ dot. podatków i opłat lokalnych.

Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców

Procedury załatwianych spraw:

Zaświadczenia:

 

Stawki podatków lokalnych i opłat oraz formularze podatkowe

Formularze podatkowe >> KLIKNIJ

Określenie inkasentów podatków

Opłata targowa

Opłata od posiadania psów

Konta bankowe