• slajd
 • slajd lot2
 • slajd3
 • slajd 4

Informacja w sprawie składania wniosków - program "Rodzina 500 +”

Od 1 kwietnia 2016 r. MGOPS w Grójcu będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 +”.
Wnioski dostępne będą od 21 marca 2016 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grójcu, Aleja Niepodległości 6a.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na uzyskiwane dochody rodziny.
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko rodzina musi spełniać kryteria dochodowe :

 • 800,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie ;
 • 1200,00 zł netto, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W 2016 roku ustalamy dochody rodziny do świadczenia wychowawczego na podstawie  dochodów z 2014 roku uwzględniając dochód utracony i uzyskany zgodnie  z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 1. wniosek o świadczenie wychowawcze
 2. kserokopie dowodów tożsamości, aktów urodzenia dzieci,
 3. odpisy wyroków sądu orzekającego rozwód, separację,
 4. odpis zupełny urodzenia dziecka, skrócony akt zgonu małżonka, rodzica dziecka (osoby samotnie wychowujące dzieci)
 5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego, ośrodka adopcyjnego w sprawie przysposobienia dziecka,
 6. dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziny, wielkość gospodarstwa rolnego (w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko),
 7. inne dokumenty ,w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularz do pobrania:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Załącznik nr 1 >> Pobierz

2. Oświadczenie Załącznik nr 2 >> Pobierz