• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Miejsca pamięci w Słomczynie i Głuchowie odnowione

cmentarz gluchow mZakończył się remont mogiły indywidualnej nieznanego żołnierza polskiego poległego w kampanii wrześniowej 1939r. w Słomczynie oraz cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Głuchowie. 

Zakres prac na mogile w Słomczynie obejmował m.in. rozbiórkę istniejącej obwódki betonowej, oczyszczenie i pomalowanie krzyża, ustawienie bloczków betonowych wokół mogiły, pomalowanie obwódki, wykonanie i ustawienie drewnianego płotka wraz z pomalowaniem, wykonanie nawierzchni nagrobnej z kamienia naturalnego, a także posadzenie roślin: paproci i jałowica.

mogila slomczyn mmogila slomczyn 2mmogila slomczyn 3m

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast na cmentarzu w Głuchowie m.in. oczyszczono z mchów obwódki betonowe oraz pomalowano je, wykonano wokół obwódek kamienne opaski, oczyszczono i pomalowano krzyż oraz kapliczkę, rozebrano istniejący postument, wykonano nowy i umieszczono na nim istniejącą tablicę z napisem, wykonano nowy krzyż drewniany i ustawiono go na kotwie metalowej, wyżwirowano nawierzchnię, jak również posadzono rośliny okrywowe.

Ponadto na cmentarzu w Głuchowie ustawiono kamień z tablicą pamiątkową upamiętniającą 27 nieznanych Polaków rozstrzelanych przez Wermacht 12 września 1939 r..

cmentarz gluchow mcmentarz gluchow 1mcmentarz gluchow 2m

 

 

 

 

 

cmentarz gluchow 4mcmentarz gluchow 5mcmentarz gluchow 6m

 

 

 

 

 

Całość prac kosztowała 10 080 zł, z czego 7 500 zł Gmina Grójec pozyskała w formie dotacji od wojewody mazowieckiego. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminnego.