• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Budowa oświetlenia drogi do cmentarza od ul. Mogielnickiej

oswietlenie uliczne ul.Mogielnicka mW ciągu pieszo - jezdnym do cmentarza od ulicy Mogielnickiej zamontowano instalację oświetleniową. W ramach zadania wykonano 13 stanowisk słupowych z oprawami.

„Nowe oświetlenie znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców korzystających z drogi do cmentarza.” – podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Prace prowadziła firma PHU EL - BO s.c. Elżbieta Prykiel, Bogusław Wąsiewicz, a ich wartość wyniosła 69 984,18 zł.

oswietlenie uliczne ul.Mogielnicka 1d