• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Parkingu i łącznik pomiędzy ul.Mogielnicką i ul. Kozietulskiego gotowe

lacznik mMożna już korzystać z parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego. Inwestycja obejmowała budowę nowej ulicy jednokierunkowej: jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz obustronnego chodnika z kostki betonowej brukowej ograniczonego obrzeżem betonowym.

W ramach zadania powstało również 20 miejsc parkingowych od strony ul. Kozietulskiego i 6 miejsc parkingowych od strony ul. Mogielnickiej. Ponadto wykonano oświetlenie parkingu i łącznika, składające się z 7 metalowych słupów z oprawami typu LED.

Wykonawcą inwestycji była firma FAL-BRUK Sp. z o.o., Sp. k., a jej umowny koszt wyniósł 230 010,00 zł.

lacznik 1mlacznik 2mlacznik 3m