• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

IV etap budowy ul. Słowackiego zakończony

slowackiego mZakończyły się prace przy budowie ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego. W ramach inwestycji powstało również oświetlenie uliczne.

Prowadzone prace polegały na wykonaniu konstrukcji nawierzchni ulicy Słowackiego i krzyżujących się z nią ulic, wzmocnieniu nawierzchni materacem z kruszywa oraz wybudowaniu krawężników, zatoki postojowej, przejścia dla pieszych i zjazdów do posesji. Na ulicy położono nawierzchnie bitumiczną. Nowo powstałe oświetlenie uliczne składa się z 11 słupów metalowych z oprawami.

Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Koszt umowny zadania wyniósł 944 998,6 zł.

slowackiego 1d

slowackiego 2d