• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Stanowisko Wójtów i Burmistrzów w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,

z zadowoleniem i ulgą przyjęliśmy informacje spółki PSE S.A. o rozwiązaniu umowy na projektowanie i budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew.

Ogromny wysiłek i społeczna aktywność mieszkańców połączone z wszelkimi możliwymi działaniami władz samorządowych dwunastu gmin miały w naszej ocenie decydujący wpływ na decyzję wykonawcy o wycofaniu się z kontraktu. Dla nas wszystkich jest to potwierdzeniem znanego powiedzenia „w jedności siła”. Udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy społeczników i samorządowców a przede wszystkim konsekwentnemu prezentowaniu takiego samego stanowiska wobec inwestora czy władz państwowych. Ostatni okres to czas nerwów i chwil zwątpienia dla nas wszystkich. Teraz możemy odetchnąć i cieszyć się, że ta inwestycja nie będzie forsowana na siłę.

Wierzymy, że przyszłe prace nad budową linii przesyłowej wysokiego napięcia poprzedzą rzetelnie i uczciwie prowadzone konsultacje społeczne. Pozwolą one nam prezentować jednym głosem stanowisko, dzięki któremu zostanie wytyczona trasa nie ingerująca w siedliska ludzkie.

Dziękując wszystkim zaangażowanym osobom za determinację, pomysłowość i dobrą współpracę mamy nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy konfrontowani z pomysłem narzucenia nam niekorzystnego przebiegu linii 400kV.

Z poważaniem -

Adam Bolek - Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi
Arkadiusz Kosiński - Burmistrz Gminy Brwinów
Józef Grzegorz Małaśnicki - Wójt Gminy Głowaczów
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Jacek Stolarski - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
Maciej Śliwerski - Wójt Gminy Jaktorów
Marek Pietrzak - Wójt Gminy Jasieniec
Wojciech Nowak - Wójt Gminy Promna
Krzysztof Stykowski - Wójt Gminy Stromiec
Barbara Galicz - Burmistrz Tarczyna
Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola
Paweł Kanclerz - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Tarczyn, 14 listopada 2016 r.