plakat obchodow gora m

Informacja 27.01.2017r.

herb

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur
na członków komisji konkursowej opiniującej oferty
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
w 2017 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
www.grojecmiasto.pl/wop.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom