plakat obchodow gora m

Usuwanie azbestu z gminy

herbInformujemy, że na terenie Gminy Grójec prowadzone są działania polegające na bezpłatnym odbiorze, transporcie oraz utylizacji azbestu z posesji osób fizycznych. Zainteresowani mieszkańcy powinni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, który można pobrać na miejscu lub znaleźć na stronie grojecmiasto.pl. Nabór będzie trwał przez cały rok.

Od 2005 roku z terenu gminy wywieziono 813,72 Mg azbestu. W ten sposób nasza gmina aktywnie włącza się do ogólnopolskiej akcji mającej na celu „uwolnienie” kraju od azbestu, jako substancji, której włóknista struktura ma udowodnione działanie rakotwórcze. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032” zakłada się, że usunięcie i unieszkodliwienie produktów zawierających azbest nastąpi do 2032 roku.

Wniosek o udzielenie pomocy w utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom