• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
  • glowny
    Plac Wolności

Konkurs "Melduję się tu, gdzie mieszkam"

konkurs meldunkowy mBurmistrz Gminy i Miasta Grójec zaprasza do wzięcia udziału w konkursie "Melduję się tu, gdzie mieszkam". Celem konkursu jest zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Gminy Grójec, a nie posiadających meldunku na pobyt stały, do spełnienia obowiązku meldunkowego. Nagrodą główną w konkursie jest czek na kwotę 3500 zł, do wygrania są również karnety do kina i na basen na cały rok.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w 2017 roku zameldują się na pobyt stały na terenie Gminy Grójec i do dnia zakończenia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania oraz złożą w w/w okresie w Urzędzie Skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania formularz ZAP-3, w którym wskażą Gminę Grójec, jako miejsce swojego zamieszkania. Formularz ZAP – 3 można złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście, drogą elektroniczną lub wysłać pocztą.

Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa w konkursie można znaleźć w Regulaminie.

Dokumenty konkursowe:

Regulamin
Formularz konkursowy

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom