• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Zgłoszenia w konkursie "Melduję się tu, gdzie mieszkam" do końca roku

konkurs mDo końca roku można jeszcze zgłaszać swój udział w konkursie "Melduję się tu, gdzie mieszkam". Na zwycięzców losowania czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 500 zł, do wygrania są również karnety do kina i na basen na cały rok.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w 2017 roku zameldują się na pobyt stały na terenie Gminy Grójec i do dnia zakończenia konkursu nie zmienią miejsca zameldowania oraz złożą w w/w okresie w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3, w którym wskażą Gminę Grójec, jako miejsce swojego zamieszkania. Formularz ZAP – 3 można złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście, drogą elektroniczną lub wysłać pocztą.

Szczegółowe informacje nt. warunków uczestnictwa w konkursie można znaleźć w Regulaminie.

Dokumenty konkursowe:

Regulamin

Zarządzenie zm. regulamin

Formularz konkursowy