plakat obchodow gora m

Prace na ul. Słowackiego

ul.slowackiego mRuszyły roboty przy budowie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Słowackiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej). Prace prowadzone są w ramach inwestycji, której główną część stanowi wykonanie ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej.

Budowany fragment ul. Słowackiego będzie biegł po nowej trasie wzdłuż istniejącego do niedawna rowu melioracyjnego. Na powyższym odcinku zostanie położona nawierzchnia bitumiczna. Ponadto powstanie tu nowe oświetlenie, które będzie powiązane z istniejącym oświetleniem.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Umowny koszt robót wynosi 1 156 661,87 zł. Prace potrwają do 31.07.2017r.

ul.slowackiego 1mul.slowackiego 2mul.slowackiego 3m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom