plakat obchodow gora m

Diamentowe i Złote Gody w Ratuszu

jubiluesz mW środę, 29 marca w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". 50 lecie zawarcia związku małżeńskiego świętowało 8 par, natomiast dwie pary obchodziły 60 lecie wspólnego życia.

Złote Gody świętowali:

Zdzisław i Elżbieta Słoniewscy
Edward i Stanisława Nowakowie
Jan i Alicja Augusiewiczowie
Zbigniew i Henryka Prockowie
Roman i Danuta Jakubczakowie
Jan i Jadwiga Sierakowscy
Zdzisław i Alicja Wasiakowie
Tadeusz i Teresa Zawiślakowie

Diamentowe Gody świętowali:

Jan i Barbara Stężyccy
Zygmunt i Zofia Markowscy

Uroczystość prowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Anna Solecka. Podczas jubileuszu obecny był Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Tadeusz Krzyżanowski. Na wstępie pani kierownik przywitała szacownych jubilatów oraz ich gości. Następnie odbyło się odnowienie przyrzeczenia małżeńskiego.

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Zastępca Burmistrza Tadeusz Krzyżanowski, który również odczytał wszystkim parom życzenia od burmistrza Jacka Stolarskiego.

Po uroczystości wręczenia medali szacowni jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek i lampkę szampana.

Diamentowym i złotym parom gratulujemy. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku.

 jubiluesz 1mjubiluesz 2mjubiluesz 3mjubiluesz 4mjubiluesz 5mjubiluesz 6mjubiluesz 7mjubiluesz 8mjubiluesz 9mjubiluesz 10mjubiluesz 11mjubiluesz 12mjubiluesz 13mjubiluesz 14mjubiluesz 15mjubiluesz 16mjubiluesz 17mjubiluesz 18mjubiluesz 19mjubiluesz 20mjubiluesz 21mjubiluesz 22m

 

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom