plakat obchodow gora m

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji na półmetku.

rewitalizacja mTworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji nabiera tempa. W pierwszym tygodniu kwietnia zorganizowane zostały działania partycypacyjne i wspierające proces tworzenia dokumentu.

4 kwietnia odbyło się szkolenie dla interesariuszy rewitalizacji w Grójcu (w tym Radnych). Jego celem było zapoznanie uczestników z problematyką rewitalizacji, określenie ich znaczenia i roli w procesie rewitalizacji, warsztatowe omówienie problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji oraz praca nad kierunkami działań i konkretnymi przedsięwzięciami.

6 kwietnia na szkoleniu dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz innych zainteresowanych  interesariuszy omówiono ustawę o rewitalizacji i jej możliwe zastosowanie w Grójcu. Po przedstawieniu najważniejszych informacji o ustawie i zasad rewitalizacji przez nią określanych, omówione zostały narzędzia rewitalizacyjne – wynikające z ustawy o rewitalizacji i nie tylko. Przedstawiono także dobre praktyki w rewitalizacji i je omówiono. Następnie w formie warsztatu rozważano czy narzędzia ustawowe są lub będą  przydatne w Grójcu, a także omawiano uwarunkowania polityki inwestycyjnej w grójeckiej rewitalizacji.

6 kwietnia  zorganizowane zostały spacery studyjne po wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uczestnicy na bieżąco dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i rekomendacjami. Jednym z najczęściej zgłaszanych tematów była kwestia możliwości zagospodarowania niszczejącego amfiteatru dla potrzeb lokalnej społeczności. Na trasie spacerów znalazły się również podwórka wokół Rynku, które w opinii badanych wymagają kompleksowych rozwiązań – zwracano uwagę na niszczejące budynki, brak przestrzeni do wypoczynku, rekreacji, miejsc spędzania wolnego czasu. Uczestnicy spaceru odwiedzili również siedzibę Grójeckiego Ośrodka Kultury i SP3 – gdzie podnoszona była m.in. kwestia potrzeb młodzieży i dzieci.

7 kwietnia przeprowadzono dwa pogłębione wywiady grupowe oraz kawiarenkę obywatelską. Podczas wywiadów przedstawiciele m.in gminnych jednostek organizacyjnych, radni, organizacje pozarządowe wypowiadali się na temat głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Kawiarenka obywatelska zorganizowana została w Cafe& Galeria Konesera Alkoholi, a jej tematem przewodnim było pytanie zadane uczestnikom „Jak zwiększyć integrację i zaangażowanie społeczne mieszkańców Grójca?”. Wśród zgłaszanych propozycji znalazły się między innymi: wykorzystanie symbolu jabłka do przeprowadzenia szeregu imprez i akcji promocyjnych, poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży (park linowy, ścianka wspinaczkowa), zaangażowanie artystów i znanych osób do współpracy przy projektach rewitalizacyjnych, zaprojektowanie i stworzenie mebli miejskich ustawionych na Rynku.  

Obecnie wszystkie zebrane pomysły i propozycje są analizowane pod kątem możliwości włączenia ich do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przed nami konsultacje tego dokumentu, na które już dziś zapraszamy. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: rewitalizacja.grojec.eu.

rewitalizacja 1mrewitalizacja 2mrewitalizacja 3mrewitalizacja 4mrewitalizacja 5mrewitalizacja 6mrewitalizacja 7mrewitalizacja 8mrewitalizacja 9m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

pit m

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom