plakat obchodow gora m

Obchody 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Częstoniewie

czest mPod pomnikiem postawionym i oddanym dla „PAMIĘCI OFIAR HITLERYZMU ZAMORDOWANYCH W TYM LESIE W LATACH 1939-45 W XXX ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA” w 1975r., a odrestaurowanym w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie w 2015r. przez JW. 3411 Grójec i Koło Nr 8 Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP (POG ZWiR WP), w dniu 09.05.2017r. odbyły się uroczystości upamiętniające ten fakt historyczny.

Organizatorem uroczystości byli: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek STOLARSKI, Szkoła Podstawowa w Częstoniewie z jej Dyrektorem Panią Ewą GŁOWACKĄ i Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP z jego Prezesem ppłk. w st. spocz. Stanisławem GLIŃSKIM. Uroczystość prowadził zgodnie z ceremoniałem wojskowym chor. rez. Jerzy SKRZYPCZAK, a narrację o kolejnych punktach jej realizacji zapewniał v-ce Prezes POG ZWiR WP Kol. Ryszard DALBA.

Uroczystość rozpoczęto o godz. 11.00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych i odegraniem hymnu narodowego, po czym Prezes POG ZWiR WP ppłk. w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI powitał przybyłych na tą uroczystość:
1. v-ce Starostę Powiatu Grójec Pana Dariusza PIĄTKOWSKIEGO;
2. Byłych dowódców JW. 2962 i JW. 3411:
   - płk. w st. spocz. Kazimierza KŁOBUKOWSKIEGO;
   - płk w st. spocz. Mirosława SOBIESIAKA;
3. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Jacka STOLARSKIEGO;
4. v-ce Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Karola BIEDRZYCKIEGO;
5. Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Roberta FARYNĘ;  
6. Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jacka WICHOWSKIEGO;
7. Wójta Gminy Belsk Duży – Pana Władysława PIĄTKOWSKIEGO;
8. Sołtysa sołectwa Częstoniew Pana Sławomira WALCZAKA;
9. Komendanta Hufca ZHP Grójec Pana Dariusza GWIAZDĘ;
10. Prezesa KŻR LOK Warka Pana Tadeusza ORŁOWSKIEGO;
11. Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu ppor. w st. spocz. Kazimierza KURACH;
12. Dyrektora PSP Nr.1 w Grójcu Panią Jolantę SITAREK;
13. Dyrektora PSP Nr.1 w Grójcu Pana Mariusza WOJNO;
14. Dyrektora PSP w Częstoniewie Panią Ewę GŁOWACKĄ;
15. Delegacje organizacji paramilitarnych z ich pocztami sztandarowymi:
    - Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP;
     - Stowarzyszenie Sympatyków Tradycji 1 Armii WP im. gen. Zyg. Berlinga;
     - KŻR LOK Warka;
     - Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 z Grójca
16. Wszystkich uczestników uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej
      w Europie

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski w swoim wystąpieniu szczególne podziękowania skierował do Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP oraz Dyrekcji PSP w Częstoniewie za pamięć i dbałość o pomnik w lesie Częstoniew postawiony tym, którzy zostali zamordowani tu w latach 1939-1945. V-ce Starosta Powiatu Pan Dariusz PIĄTKOWSKI w swoim wystąpieniu odniósł się do ofiar jakie poniosła Europa na skutek dążeń imperialistycznych faszystowskich Niemiec i zmian, jakie nastąpiły po jej zakończeniu w zakresie przeobrażeń polityczno-militarnych szczególnie w strefie wpływów ZSRR. W obecnym czasie, też istnieją zagrożenia dla pokoju w Europie i na świecie płynące z bliskiego wschodu od wyznawców islamu. Prezes POG ZWiR przedstawił w liczbach skutki II wojny światowej, jakie dotknęły ludność powiatu Grójec. Podczas okupacji w Grójcu i okolicach przebywało ok. 1 tys. Niemców. Zamordowane zostały 704 osoby, aresztowano 1816 osób, do obozów koncentracyjnych wywieziono 6913 osób, zaś 11855 osób wysłano na przymusowe roboty do Niemiec. Zaapelował do zgromadzonych: cyt. musimy pamiętać i przekazywać młodszym pokoleniom taką historię jaka była. Muszą wiedzieć, że to żołnierz I i II Armii WP wyzwalał Polskę spod okupacji hitlerowskiej a o kształcie granic i rządzie powojennym zdecydowała Wielka Trójka. Polska nie była mocarstwem z którym Europa powojenna musiałaby się liczyć.
 
Po wystąpieniach, delegacje organizacji paramilitarnych, władz Powiatu Grójec, Gminy i Miasta Grójec, szkół podstawowych z Grójca i PSP Częstoniew oraz indywidualni uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki pod pomnikiem. Symboliczny znicz w imieniu organizatorów zapalili: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Jacek Stolarski, Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk. w st. spocz. Stanisław GLIŃSKI.

Za współpracę z POG ZWiR WP w zakresie kultywowania pamięci o bohaterskich obrońcach naszej Ojczyzny, za pomoc w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej i mogiłami ofiar II wojny światowej oraz wspieranie inicjatyw w zakresie kształtowania patriotycznych wartości wśród dzieci i młodzieży zostali wyróżnieni:

 - odznaką honorową Krzyż Zasługi ZWiR:  v-ce Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Karol Biedrzycki i Dyrektor PSP w Częstoniewie Pani Ewa Głowacka;                           
- dyplomem- podziękowaniem – Starostwo Powiatowe Grójec; Urząd Gminy i Miasta Grójec; PSP w Częstoniewie i KŻR LOK Warka.

Po części oficjalnej uroczystości pod pomnikiem, zaproszono wszystkich uczestników do PSP w Częstoniewie na pokaz programu artystycznego dzieci tej szkoły oraz na skromny poczęstunek.

ppłk. w st. spocz. Stanisław Gliński

czest 1mczest 2mczest 3mczest 4mczest 5mczest 6mczest 7mczest 8mczest 9m

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom