• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

Informacja w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych.

Ponadto Prezes w imieniu PSE zadeklarował, że Spółka będzie brała czynny udział w procedurze zmiany Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego na każdym jej etapie, zgodnie z przewidzianymi prawnie procedurami. PSE nie widzi przeszkód, aby lokalizacja inwestycji napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew została wytyczona przez planistów województwa w sposób odmienny wobec obowiązującego Planu. PSE zadeklarowało także przeprowadzenie konsultacji z Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego po zakończeniu prac analitycznych nad wariantami połączenia Stacji Elektroenergetycznej Kozienice ze Stacją Elektroenergetyczną Ołtarzew.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom