• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

Defibrylatory dla jednostek OSP

def mStrażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego często jako pierwsi docierają na miejsca wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, dlatego tak ważne jest, aby byli wyposażeni w sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy. Mając to na uwadze Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WSPÓLNA SPRAWA podjął decyzję o zakupie i przekazaniu druhom z jednostek OSP funkcjonujących w ramach KSRG z gmin Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka automatycznych defibrylatorów AED – sprzętu niezbędnego do ratowania zdrowia i życia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Uroczyste przekazanie sprzętu ratującego życie odbyło się 24 maja 2017 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania WSPÓLNA SPRAWA defibrylatory na ręcę przedstawicieli OSP Warka, OSP Gąski, OSP Grzegorzewice, OSP Jasieniec, OSP Goszczyn, OSP Drwalew, OSP Chynów, OSP Grójec i OSP Mirowice przekazali wójtowie i burmistrzowie z gmin zrzeszonych w ramach LGD.

def 1mdef 3mdef 5mdef 6mdef 7mdef 8mdef 9mdef 10mdef 11mdef 12m

 

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom