• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

"Dzień Strażaka" w OSP Grójec

osp mW niedzielę, 28 maja druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu obchodzili swoje święto ,,Dzień Strażaka”. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej przez ks. Dziekana Stefana Kazulaka oraz Proboszcza Zbigniewa Sucheckiego w kościele pw. św. Mikołaja. W nabożeństwie uczestniczył poczet sztandarowy OSP Grójec, pododdział pożarniczy wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą, orkiestra dęta oraz zaproszeni goście.

Podczas nabożeństwa ks. Suchecki, życząc strażakom udanych akcji, wyraził nadzieję, że będą z nich wracali w takim samym stanie liczebnym oraz w takim samym stanie zdrowia, w jakim wyruszyli. Nadmienił także, że to właśnie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym.

Po mszy świętej defilada strażacka prowadzona przez grójecką Orkiestrę Dętą przemaszerowała pod remizę OSP w Grójcu, gdzie kontynuowano obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Karol Biedrzycki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Władysław Piątkowski, V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Grójcu dh Henryk Truszkowski, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu st.bryg Bogusław Sikorski,  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu kom. Paweł Kalinowski, Szef Sztabu 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego mjr. Grzegorz Bochniak, Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego ZOSP RP w Grójcu dh Marek Płotica, Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. Janusz Gaweł.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości Naczelnika OSP Grójec dh Michała Maroszka i odsłuchaniu hymnu państwowego, poczet flagowy dokonał wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt. Kolejnym punktem obchodów było odczytanie listu przez dh Karolinę Marczak od Prezesa Zarządu Głównego OSP dh Waldemara Pawlaka z życzeniami dla wszystkich druhów i druhen z okazji Dnia Strażaka. Spośród gości zaproszonych podczas uroczystego apelu głos zabrali: Prezes OSP Grójec dh Sławomir Maroszek, Z-ca Komendanta PSP st.bryg Bogusław Sikorski, Z-ca Burmistrza Karol Biedrzycki, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Władysław Piątkowski oraz Prezes Zarządu Gminno-Miejskiego dh Marek Płotica. Wszystkie przemówienia skłaniały się ku podziękowaniu i docenieniu ciężkiej pracy, jaką wkładają wszyscy strażacy w rozwój jednostki.

Podczas uroczystości uczczono także minutą ciszy śmierci dwóch funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Białymstoku.

Po zakończeniu apelu Prezes OSP Sławomir Maroszek zaprosił wszystkich obecnych gości i strażaków na strażacki poczęstunek.

Naczelnik OSP Grójec dh Michał Maroszek

osp 1mosp 2mosp 3mosp 4mosp 5mosp 6mosp 7mosp 8m

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom