plakat obchodow gora m

Absolutorium dla burmistrza

absolutorium mW poniedziałek, 19 czerwca Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę udzielającą Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała została przyjęta przez radnych po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2016 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r., informacją o stanie mienia Gminy Grójec za 2016 r., sprawozdaniem finansowym Gminy Grójec za rok 2016, opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Grójec za 2016r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom