• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Drogi w Częstoniewie i Kośminie gotowe

czestoniew mZakończyły się prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg gminnych w Częstoniewie i Kośminie. W ramach robót na każdej z dróg powstały dwie warstwy nawierzchni asfaltowej oraz pobocza z tłucznia kamiennego po obu stronach jezdni. Ponadto na drodze w Kośminie wybudowano przepust i wykopano rowy odwadniające.
Łączna długość nowo wyremontowanych odcinków wynosi 2400 m.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm TOWEMO Sp. z o.o. oraz PHU TOWEMO Monika Szczygieł z Otwocka. Umowny koszt robót to 671 710,46 zł brutto (Częstoniew 308 985,36 zł, Kośmin 362 725,10 zł).

czestoniew 1mczestoniew 2mczestoniew 3mczestoniew 4mkosmin 1mkosmin 2mkosmin 3mkosmin 4mkosmin 5mkosmin 6mkosmin 7mkosmin 8m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1