• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Rekultywacja zalewu w Głuchowie

zalew mW dniu 4 lipca 2017 roku przeprowadzono prace rekultywacyjne zbiornika wodnego na rzece Jeziorce w Głuchowie. Działania polegały na wprowadzeniu do środowiska wodnego płynnych preparatów mikrobiologicznych, których zadaniem jest poprawa stanu eko – systemu tego akwenu.

Część zastosowanych szczepów bakteryjnych przeprowadzi proces konsumpcji mułu rzecznego, kolejne szczepy wyeliminują drobnoustroje chorobotwórcze niebezpieczne dla ryb i ludzi, a inne przyjazne mikroby oczyszczą wodę z sinic, planktonu, glonów i próchnicy zawieszonej w masie wodnej, powodujących mętność i żółto - brunatną barwę wody.

Proces zasiedlania środowiska zbiornika przez mikroorganizmy potrwa 12 miesięcy tj. wszystkie pory roku. W wyniku pracy szczepów bakteryjnych spodziewane jest zmniejszenie miąższości i ilości osadów dennych, poprawa jakości i przejrzystości wody, likwidacja bądź zmniejszenie zakwitów glonów i sinic, uruchomienie naturalnych mechanizmów samooczyszczania zbiornika, wzrost ilości tlenu oraz bioróżnorodności w zakresie gatunków ryb, roślin i ptactwa wodnego, a także likwidacja odorów.

Prace rekultywacyjne podjęto w odpowiedzi na narastający problem zamulenia zbiornika wodnego w Głuchowie. Napływający muł rzeczny przez wiele lat gromadził się na dnie zbiornika, uniemożliwiając prawidłowy rozwój eko - systemu, co prowadziło do zmniejszenia walorów przyrodniczych, rybackich, użytkowych, a szczególnie rekreacyjnych tego obszaru wodnego.

Działania rekultywacyjne przeprowadziła firma ACS Poland sp. z o.o. z Ożarowa. Koszt prac wyniósł 51 840 zł. Środki na ten cel przekazało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, którego Gmina Grójec jest członkiem.

zalew 1mzalew 2mzalew 3mzalew 4mzalew 5m

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1