• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

I-szy etap konsultacji Programu współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

herbBurmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłasza I-szy etap konsultacji Programu współpracy Gminy i Miasta Grójec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.grojecmiasto.pl/wop.

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom