• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

plakat obchodow gora m

Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej

ul.armii krajowej mTrwają prace przy remoncie nawierzchni ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej. Zakres robót na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Jatkowej obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe konstrukcji jezdni z kostki granitowej, ewentualną wymianę uszkodzonych elementów kanału deszczowego i studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów oraz dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA przy zachowaniu istniejących krawężników.

Na odcinku od ul. Jatkowej do Ronda im. Żołnierzy Wyklętych zostanie przeprowadzone frezowanie nawierzchni bitumicznej, częściowa wymiana krawężników betonowych na nowe - strona prawa, ponadto ekipa przełoży istniejące chodniki z kostki brukowej - kostka z odzysku,  wykona remont studni kanalizacji sanitarnej oraz położy jednowarstwowo nawierzchnię z mieszanki SMA.

Realizatorem inwestycji jest firma FAL - BRUK. Umowny koszt prac wynosi
618 690 zł. Roboty potrwają do końca sierpnia br.

ul.armii krajowej 1mul.armii krajowej 2mul.armii krajowej 3mul.armii krajowej 4mul.armii krajowej 5mul.armii krajowej 6m

 

 

 

 

 

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom