• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Święto Wojska Polskiego

wp mW przededniu Święta Wojska Polskiego i 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej żołnierze oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej 1. Ośrodka Radioelektronicznego wzięli udział w uroczystym apelu, który odbył się pod pomnikiem patrona naszej jednostki - ppłk Jana Kowalewskiego.

Dowódca 1.ORel. płk Andrzej Kozera w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest czczenie i podtrzymywanie pamięci Polaków, którzy gotowi najwyższych poświęceń, walczyli o wolność i suwerenność naszego Kraju. Dowódca 1.ORel. podziękował żołnierzom służącym w naszej jednostce i pracownikom RON za wysiłek, jaki każdego dnia wkładają w służbę i pracę, przyczyniając się do wysokiego poziomu realizacji zadań służbowych. Pracownikom RON odznaczającym się szczególnym zaangażowaniem w pracę i osiągnięcia służbowe Dowódca 1. ORel  wręczył medale przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Obchody Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017r. rozpoczęto o godz. 10.30 uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą odprawił ks. dziekan Stefan Kazulak. Przed mszą delegacja żołnierzy,  złożyła wiązanki i zapaliła symboliczny znicz pod pomnikami: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofy Smoleńskiej, gen. Władysława Sikorskiego oraz obeliskiem z tablicą upamiętniającą Ryszarda Pietrasa. Po uroczystościach religijnych uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolumnę marszową otwierała Kompania honorowa pod dowództwem por. Wiesława Błaszczyka. Dowódca 1. ORel w swym przemówieniu podkreślił ważność daty 15 sierpnia dla wszystkich Polaków. Jak Bitwa Warszawska szeroko rozsławiła w świecie imię żołnierza polskiego. Była to jedna z najważniejszych bitew stanowiących o losach świata. Dziś na pamiątkę tej właśnie bitwy- "Cudu nad Wisłą z 1920 r." - obchodzimy doroczne Święto Wojska Polskiego.

Doniosłym wydarzeniem uroczystości było wręczenie przez Dowódcę 1. ORel płk Andrzeja Kozerę w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzom Armii Krajowej obwodu Grójec – „Głuszec" oraz Ruchu Niepodległościowego po 1945 roku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2188/MON z dnia 28 czerwca 2017r. mianowani zostali:
na stopień majora:
- kpt. Kołomański Marian, kpt. Komorowski Leon, kpt. Latoszyński Zygmunt
na stopień kapitana:
- por. Kukliński Janusz oraz por. Zięba Stanisław

Podczas uroczystości również żołnierze 1.ORel za swoją rzetelną i nienaganną służbę odebrali z rąk Dowódcy medale przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej, oraz awanse na wyższe stopnie wojskowe. Po odczytaniu Apelu Pamięci przez mjr. Romana Fijałkowskiego i salwie honorowej nastąpiła chwila złożenia  wieńców pod pomnikiem Marszałka. Zwieńczeniem uroczystości było zapalenie przez Dowódcę 1.ORel symbolicznego znicza i odegranie” Śpij Kolego”.

Tekst i zdjęcia: Sekcja Wychowawcza

 

wp 1mwp 2mwp 3m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1