• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Nowe sale dla dodatkowych oddziałów przedszkolnych

przedszkole mUkończono prace remontowe pomieszczeń po ZGK na ul. Laskowej. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe tj. wyburzenie ścian działowych, roboty budowlane, hydrauliczne i elektryczne oraz remont łazienki. W wyniku adaptacji pomieszczeń powstały dwie nowe sale i łazienka na potrzeby dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych liczących 50 dzieci.

Zadanie realizowała firma "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Budowlane. Piotr Badowski" z Grójca. Koszt robót wyniósł około 75 tysięcy zł.

Dodatkowa kwota 50 tysięcy zł została przeznaczona na zakup nowego wyposażenia tj. szafek, stolików z krzesełkami, dodatkowych szafek do szatni i zastawy kuchennej, zabawek oraz pomocy dydaktycznych do remontowanych sal.

„W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty od września br. gminy mają obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom od 3 roku życia. Po przeprowadzonej rekrutacji brakowało w Gminie Grójec miejsc dla około 75 dzieci. Zdecydowaliśmy się zatem na uruchomienie trzech dodatkowych oddziałów, dwa z nich powstały w Publicznym Przedszkolu nr 1 na ul. Laskowej, a jeden w PSP nr 2 w Grójcu.” – podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

przedszkole 1d

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

budzetobywatelski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

poznaj

 

program

 

konkurs

 

szczepienia1

 

pszok1