• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4
  • glowny
    Plac Wolności

Nowe sale dla dodatkowych oddziałów przedszkolnych

przedszkole mUkończono prace remontowe pomieszczeń po ZGK na ul. Laskowej. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe tj. wyburzenie ścian działowych, roboty budowlane, hydrauliczne i elektryczne oraz remont łazienki. W wyniku adaptacji pomieszczeń powstały dwie nowe sale i łazienka na potrzeby dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych liczących 50 dzieci.

Zadanie realizowała firma "Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Budowlane. Piotr Badowski" z Grójca. Koszt robót wyniósł około 75 tysięcy zł.

Dodatkowa kwota 50 tysięcy zł została przeznaczona na zakup nowego wyposażenia tj. szafek, stolików z krzesełkami, dodatkowych szafek do szatni i zastawy kuchennej, zabawek oraz pomocy dydaktycznych do remontowanych sal.

„W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty od września br. gminy mają obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom od 3 roku życia. Po przeprowadzonej rekrutacji brakowało w Gminie Grójec miejsc dla około 75 dzieci. Zdecydowaliśmy się zatem na uruchomienie trzech dodatkowych oddziałów, dwa z nich powstały w Publicznym Przedszkolu nr 1 na ul. Laskowej, a jeden w PSP nr 2 w Grójcu.” – podkreśla zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

przedszkole 1d

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom