• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Przygotowanie przedszkoli do roku szkolnego

przedszk 1mPrzedszkola gminne oraz przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej są przygotowane do przyjęcia dzieci w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018.

 "Władze gminne kładą nacisk, aby w przedszkolach gminnych był wysoki standard opieki, profesjonalnie przygotowana kadra oraz aby zapewnić odpowiednie wyposażenie sal w zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzięki temu, że w tym roku utworzono 3 dodatkowe oddziały - 2 w przedszkolu na ul. Laskowej i 1 w Szkole Podstawowej nr 2 - wszystkie dzieci, które się zgłosiły zostały przyjęte." - mówi zastępca burmistrza Karol Biedrzycki.

Oddziały przedszkolne w przedszkolach gminnych:

Przedszkole nr 1 - 10 oddziałów; 7 oddziałów na ul. Laskowej i 3 oddziały na ul. Worowskiej; 246 dzieci
Przedszkole nr 2 - 7 oddziałów; 171 dzieci
Przedszkole nr 4 - 9 oddziałów; 6 oddziałów na ul. Okrężnej i 3 oddziały na ul. Szpitalnej; 222 dzieci
Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, ul. Mogielnicka - 6 oddziałów; 148 dzieci (przedszkole niepubliczne dotowane przez gminę na tych samych zasadach, co przedszkola gminne).

Przygotowanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych kosztowało około 100 tys. złotych. W 2017 gmina wyda niespełna 9 mln złotych na utrzymanie przedszkoli.

przedszk 2mprzedszk 3m

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

uchwala antysmogowa

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom