• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

nacoida

Ul. Armii Krajowej gotowa

ak 1mZakończył się remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej. Zakres prac na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Jatkowej obejmował m.in. roboty rozbiórkowe konstrukcji jezdni z kostki granitowej, wymianę uszkodzonych elementów kanału deszczowego i studni kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów oraz dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA przy zachowaniu istniejących krawężników.

Na odcinku od ul. Jatkowej do Ronda im. Żołnierzy Wyklętych przeprowadzono frezowanie nawierzchni bitumicznej, częściowo wymieniono krawężniki betonowe na nowe - strona prawa, ponadto w części przełożono istniejące chodniki z kostki brukowej - kostka z odzysku, wykonano remont studni kanalizacji sanitarnej oraz położono jednowarstwowo nawierzchnię z mieszanki SMA.

W ramach obowiązującej umowy wykonawca odkupił od gminy materiał z rozbiórki tj. kostkę granitową.

Realizatorem inwestycji była firma FAL - BRUK. Umowny koszt prac wyniósł 618 690 zł.

ak 2mak 3mak 4mak 5mak 6mak 7mak 8mak 9m

Witam Państwa
na stronach serwisu
internetowego społeczności
Gminy i Miasta Grójec
 

Burmistrz
Jacek Stolarski

Załatw sprawę

wydzial gospodarki nieruchomosci
pomoc spoleczna oswiata

pszok1

uchwala antysmogowa

 

certyfikat miejsce przyjazne seniorom