• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Kolejny odcinek ul. Słowackiego odebrany

ul.słowackiego mDokonano odbioru końcowego chodnika, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych na ul. Słowackiego (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Zbyszewskiej) oraz odcinka ul. Słowackiego wraz z oświetleniem od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej. Prace stanowiły kolejny etap zadania polegającego na budowie ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. Umowny koszt robót wyniósł 1 156 661,87 zł.

ul.słowackiego 1mul.słowackiego 2mul.słowackiego 3mul.słowackiego 4mul.słowackiego 5mul.słowackiego 6m