• slajd
  • slajd lot2
  • slajd3
  • slajd 4

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

chodnik ul.laskowa mTrwają prace przy przebudowie chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 399 m2. Dobiega końca budowa odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Lesznowoli. Nowo wybudowany chodnik z kostki brukowej będzie miał powierzchnię 677 m2. 

W najbliższych dniach ruszy budowa odcinka chodnika przy ul. Orzeszkowej (prawa strona) w Grójcu. Zakres robót obejmuje wykonanie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 624 m2.

Całkowita umowna wartość prac wynosi 297 329,38 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września br.

chodnik ul.laskowa 1mchodnik ul.laskowa 2mchodnik ul.laskowa 3m